Älvstorp

Älvstorps vård- och behandlingshem slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer med missbruksproblem. Älvstorp är ett HVB-hem med hög omvårdnadskompetens då inriktningen är äldre klienter med högre omvårdnadsbehov. Behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapi. Vi tar stor hänsyn till klientens sociala, somatiska och psykiska förhållanden och jobbar för att engagera klienten i sin behandling.

Med lång erfarenhet och stor kunskap har vi under åren utvecklat och förfinat behandlingsmetoderna, och besitter idag en unik erfarenhetsbank för vår målgrupp.

Vår verksamhet är öppen för klienter från hela Sverige och vi har generellt goda möjligheter att hämta och lämna klienter på plats i hemkommunerna. Vi kan även vårda rörelsehindrade.

Älvstorps Vård- och Behandlingshem

Placeringsteam

Tel: 010- 788 22 90
E-post: placering@stockrosen.com

Kontakt

Tel: 0587-131 34
E-post: info@vardhem.se

Verksamhetschef/föreståndare

Madeleine Ritzman
0587-131 30

Adress

Postadress:
Box 14, 713 21 Nora

Besöksadress:
Hitorpsvägen 6, 713 30 Nora

Webbplats