Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Stockrosen

Hos Stockrosen erbjuds klienten en komplett vårdkedja vilket skapar möjlighet till nystart och en ny väg framåt.
Omsorg, omtanke, omvårdnad

Stockrosen Vård och Omsorg

Stockrosen är moderbolag i en koncern med dotterbolag som erbjuder kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.

All vår vård är evidensbaserad och vi gör kontinuerliga utvärderingar av våra resultat. Kärnan i vår behandling är olika former av KBT, både avseende grupp och individuell behandling. Vi kompletterar KBT:n med olika andra behandlingsinslag, om det finns evidens för detta.

Vår vision är att ge god vård och behandling anpassad till patienten och klientens behov. Hos oss utformas vården så att du blir sedd och respekterad. Du möts av kunnig och erfaren personal. Förutom lång och bred erfarenhet har de flesta av oss specifik kompetens inom ett område som vi brinner för. Vi är tillgängliga för dig.

Vår kompetens inom s.k. samsjuklighet är omfattande. Samsjuklighet innebär att man förutom missbruk har ytterligare pålagringar, t.ex. depression eller ångest. Här har vi erfarenhet, kompetens och kapacitet att erbjuda god vård även för sköra individer.

Villa Leva – Behandlingshem för kvinnor i Agnesberg
Stockrosen

Våra boenden

Nora

Sobera

På Sobera tar vi emot vuxna män och kvinnor från 18 år. Vi erbjuder en komplett vårdkedja, från avgiftning till behandl...
Älvstorps vårdhem
Nora

Älvstorp

Älvstorps vård- och behandlingshem slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer ...
Nora

Stockrosen Stödboende

Stockrosen stödboende är beläget i den vackra trädstaden Nora. Vi erbjuder evidensbaserade stödinsatser av hög kvalitét...
Fogdhyttan – Behandlingshem
Filipstad

Fogdhyttan

Fogdhyttans Vård och Behandlingshem bedriver kvalificerad vård och behandling inom missbruksvård och psykosocialt förän...
Gagnef

Kraftaverk

HVB-hemmet Kraftaverk är beläget i Gagnef kyrkby nära Österdalälven. Kraftaverks målgrupp är män i åldern 21-65 år med ...
Hasslegården – Vårdhem
Mariestad

Hasslegården

Behandlingshem för vuxna med psykiska funktionshinder, samsjuklighet, alkoholdemens och trauma.
Lerum

Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. V...
Läs om det senaste

Aktuellt

Här kan du följa de senaste nyheterna inom koncernen Stockrosen. Med över hundra anställda på fem platser är vi nu Sveriges största koncern för kvalificerad vård med boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.