Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Stockrosen

Stockrosens vision är att ge god vård och behandling anpassad till patienten och klientens behov.
Omsorg, omtanke, omvårdnad

Stockrosen vård och omsorg

Stockrosen är moderbolag i en koncern med dotterbolag som erbjuder kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.

Vår vision är att ge god vård och behandling anpassad till patienten och klientens behov. Hos oss utformas vården så att du blir sedd och respekterad. Du möts av kunnig och erfaren personal. Förutom lång och bred erfarenhet har de flesta av oss specifik kompetens inom ett område som vi brinner för. Vi är tillgängliga för dig.

Villa Leva – Behandlingshem för kvinnor i Agnesberg
Stockrosen

Våra boenden

Nora

Sobera

På Sobera tar vi emot vuxna män och kvinnor från 18 år. Vi erbjuder en komplett vårdkedja, från avgiftning till behandl...
Älvstorps vårdhem
Nora

Älvstorps Vårdhem

Älvstorps vårdhem slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer med missbruksprob...
Nora

Stockrosen Stödboende

Stockrosen stödboende är beläget i den vackra trädstaden Nora. Vi erbjuder evidensbaserade stödinsatser av hög kvalitét...
Fogdhyttan – Behandlingshem
Filipstad

Fogdhyttan

Fogdhyttan är behandlingshem för vuxna med beroendeproblematik. Vi arbetar utifrån ett KBT-baserat behandlingsprogram o...
Gagnef

Kraftaverk

HVB-hemmet Kraftaverk är beläget i Gagnef kyrkby nära Österdalälven. Kraftaverks målgrupp är män i åldern 21-65 år med ...
Hasslegården – Vårdhem
Mariestad

Hasslegården

Behandlingshem för vuxna med psykiska funktionshinder, samsjuklighet, alkoholdemens och trauma.
Lerum

Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproble...
Läs om det senaste

Aktuellt

Här kan du följa de senaste nyheterna inom koncernen Stockrosen. Med över hundra anställda på fem platser är vi nu Sveriges största koncern för kvalificerad vård med boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.