Stockrosen Stödboende

Stockrosen stödboende är beläget i den vackra trädstaden Nora. Vi erbjuder evidensbaserade stödinsatser av hög kvalitét under trygga former. Vår målsättning är att klienten ska klara egen livsföring och få ett självständigt liv.

Vi välkomnar män och kvinnor med en bakgrund av missbruk, lättare psykisk ohälsa och/eller andra sociala problem och svårigheter att klara eget boende. Vi skräddarsyr vistelsen utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Stockrosens stödboende arbetar med ESL (ett självständigt liv) som är ett evidensbaserat arbetssätt för att kartlägga behov och planera insatserna. Därutöver utgår vi från metoder som MI (motiverande samtal), KASAM (känslan av sammanhang) och lågaffektivt bemötande. Varje klient erhåller fem timmar kvalificerade stödinsatser individuellt per vecka, men efter överenskommelse med remitterande kommun kan detta vid behov utökas. Detta innebär att vi kan erbjuda en god stöttning även för skörare klienter.

Stockrosen Stödboende är beläget i Nora och kontaktuppgifter finner ni nedan.

Stockrosen Stödboende

Placeringsteam

Tel: 010-788 22 90
E-post: placering@stockrosen.com

Kontakt

Verksamhetschef
Madeleine Ritzman
E-post: stodboende@stockrosen.com

Adress

Postadress:
Box 14, 713 21 NORA

Besöksadress:
Hitorpsvägen 6, 713 30 NORA