Våra boenden

Vårdverksamheten på Älvstorp, Sobera, Stödboende, Fogdhyttan, Hasslegården, Villa Leva och Kraftaverk består av ett antal enheter i södra och mellersta Sverige. Vi verkar lokalt nära klienten samtidigt som den större gemensamma organisationen möjliggör att vi kan driva kvalitetssäkring av metoder samt kompetensutveckling.

Stockrosen Vård och Omsorg erbjuder en komplett vårdkedja, från avgiftning till behandling, utsluss och eftervård.

Nora

Sobera

På Sobera tar vi emot vuxna män och kvinnor från 18 år. Vi erbjuder en komplett vårdkedja, från avgiftning till behandl...
Föreståndare: Madeleine Ritzman
Älvstorps vårdhem
Nora

Älvstorp

Älvstorps vård- och behandlingshem slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer ...
Telefon: 0587-131 34
Föreståndare: Madeleine Ritzman
Nora

Stockrosen Stödboende

Stockrosen stödboende är beläget i den vackra trädstaden Nora. Vi erbjuder evidensbaserade stödinsatser av hög kvalitét...
Telefon: 072-5904108
Föreståndare: Madeleine Ritzman
Fogdhyttan – Behandlingshem
Filipstad

Fogdhyttan

Fogdhyttans Vård och Behandlingshem bedriver kvalificerad vård och behandling inom missbruksvård och psykosocialt förän...
Telefon: 0590-50150
Föreståndare: Dina Petrusevica
Gagnef

Kraftaverk

HVB-hemmet Kraftaverk är beläget i Gagnef kyrkby nära Österdalälven. Kraftaverks målgrupp är män i åldern 21-65 år med ...
Telefon: 0247-617 81
Föreståndare: Jörgen Andersson
Hasslegården – Vårdhem
Mariestad

Hasslegården

Behandlingshem för vuxna med psykiska funktionshinder, samsjuklighet, alkoholdemens och trauma.
Telefon: 0501-203 90
Föreståndare: Yvonne Sanfridsson
Lerum

Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. V...
Föreståndare: Margret Hrodmarsdottir