Våra boenden

Vårdverksamheten på Fogdhyttan, Hasslegården, Villa Leva, Leva Bo och Kraftaverk består av ett antal mindre enheter i södra och mellersta Sverige. Vi verkar lokalt nära patienten och klienten samtidigt som den större gemensamma organisationen möjliggör att vi kan driva kvalitetssäkring av metoder samt kompetensutveckling.

Fogdhyttans behandlingshem i Filipstad
Nora

Älvstorp

Älvstorps vårdhem slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer med missbruksprob...
Telefon: 0587-131 34
Föreståndare: Johannes Eriksson
Leva Bo – Stödboende
Gunnilse

Leva Bo

Litet, tryggt kollektivboende för kvinnor i personlig miljö i Gunnilse, Göteborg. Vi har endast fyra platser vilket gör...
Telefon: 031-484888
Föreståndare: Jane Åkerström
Villa Leva – behandlingshem för kvinnor
Agnesberg

Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproble...
Föreståndare: Jane Åkerström
Fogdhyttan – Behandlingshem
Filipstad

Fogdhyttan

Fogdhyttan är behandlingshem för vuxna med beroendeproblematik. Vi arbetar utifrån ett KBT-baserat behandlingsprogram o...
Telefon: 0590-50150
Föreståndare: Maria Osbeck-Jansson
Kraftaverk – HVBhem
Gagnef

Kraftaverk

HVB-hemmet Kraftaverk har sedan ett antal år specialiserat sig på män med missbruk, ibland med samtidiga psykosociala e...
Telefon: 0247-617 81
Föreståndare: Lisbeth Björk
Hasslegården – Vårdhem
Mariestad

Hasslegården

Behandlingshem för vuxna med beroendeproblematik. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, lorem ipsum dolor.
Telefon: 0501-203 90
Föreståndare: Tina Johansson