Våra boenden

Vårdverksamheten på Fogdhyttan, Hasslegården, Villa Leva, Leva Bo och Kraftaverk består av ett antal mindre enheter i södra och mellersta Sverige. Vi verkar lokalt nära patienten och klienten samtidigt som den större gemensamma organisationen möjliggör att vi kan driva kvalitetssäkring av metoder samt kompetensutveckling.

Älvstorps vårdhem
Nora

Älvstorp

Älvstorps vårdhem slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer med missbruksprob...
Telefon: 0587-131 34
Föreståndare: Daniel Belsby
Leva Bo – Stödboende
Gunnilse

Leva Bo

Leva Bo är ett litet, tryggt kollektivboende för kvinnor i personlig miljö i Gunnilse, Göteborg. Vi har endast fyra pla...
Telefon: 031-484888
Föreståndare: Jane Åkerström
Villa Leva – behandlingshem för kvinnor
Agnesberg

Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproble...
Föreståndare: Jane Åkerström
Fogdhyttan – Behandlingshem
Filipstad

Fogdhyttan

Fogdhyttan är behandlingshem för vuxna med beroendeproblematik. Vi arbetar utifrån ett KBT-baserat behandlingsprogram o...
Telefon: 0590-50150
Föreståndare: Maria Osbeck-Jansson
Kraftaverk – HVBhem
Gagnef

Kraftaverk

HVB-hemmet Kraftaverk har sedan ett antal år specialiserat sig på män med missbruk, ibland med samtidiga psykosociala e...
Telefon: 0247-617 81
Föreståndare: Victoria Olsson
Hasslegården – Vårdhem
Mariestad

Hasslegården

Behandlingshem för vuxna med psykiska funktionshinder, samsjuklighet, alkoholdemens och trauma.
Telefon: 0501-203 90
Föreståndare: Eddie Berani