Hasslegården

Hasslegården tar emot män och kvinnor från 21 år och uppåt för kortare och längre placeringar med:

 Psykiska funktionshinder
 Samsjuklighet
 Alkoholdemens
 Trauma

Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad

Hasslegården

Kontakt

Telefon: 0501-203 90 Fax: 0501-202 75 E-post: hasslegarden@crispa.se

Föreståndare

Tina Johansson mob. 0702-990390

Adress

Hasslegården Vallby 4 542 92 Mariestad