Hasslegården

Hasslegården tar emot män och kvinnor från 21 år och uppåt för kortare och längre placeringar med:

 Psykiska funktionshinder
 Samsjuklighet
 Alkoholdemens
 Trauma

Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad

Hasslegården

Placeringsteam

Tel: 010-788 22 90
E-post: placering@stockrosen.com

Kontakt

Tel: 0501-203 90
Fax: 0501-202 75
E-post: info@hasslegarden.se

Föreståndare

Yvonne Sanfridsson
0501–81 91 64

Adress

Besöksadress:
Vallby 4
542 92 Mariestad

Webbplats