Hasslegården

Hasslegården är beläget strax utanför Mariestad. Vi tar emot män och kvinnor från 21 år och äldre för kortare och längre placeringar. Vår kompetens inom s.k. samsjuklighet är omfattande. Samsjuklighet innebär att man förutom missbruk, har ytterligare psykiatriska pålagringar, t.ex. depression eller ångest. Här har vi erfarenhet, kompetens och kapacitet att erbjuda god vård även för sköra klienter. Vi tar emot klienter med bl.a. psykiska funktionshiner, alkoholdemens, komplex PTSD m.m.

Hasslegården har 22 platser och behandlingen vilar på KBT som grundfilosofi. All vård är skräddarsydd efter varje individs behov och vi har stora personella resurser för att kunna erbjuda vård även för mycket funktionsbegränsade klienter.

Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad
Hasslegårdens vårdhem i Mariestad

Hasslegården

Placeringsteam

Tel: 010-788 22 90
E-post: placering@stockrosen.com

Kontakt

Tel: 0501-203 90
Fax: 0501-202 75
E-post: info@hasslegarden.se

Föreståndare

Yvonne Sanfridsson
0501–81 91 64

Adress

Besöksadress:
Vallby 4
542 92 Mariestad

Webbplats