Nu utökar vi vårt gemensamma erbjudande - Sobera motivations- och avgiftningscenter

7 September 2020

Nu utökar vi vårt gemensamma erbjudande med Sobera, ett center med inriktning mot avgiftning och omstart.

På Sobera tar vi emot vuxna män och kvinnor. Vi erbjuder en komplett vårdkedja, från avgiftning till behandling, utsluss och eftervård. Vår erfarna psykiatriker följer klienten under hela vårdtiden, vilket skapar trygghet, stabilitet och kvalitet. Behandlingen individanpassas och insatserna bygger på evidensbaserad forskning.

Med enkel handläggning skräddarsyr vi placeringar utifrån klientens behov. Vi har möjlighet att ombesörja transport samt erbjuda plats för rörelsehindrade.

Liten enhet med stora ambitioner

Engagemang är en ledstjärna och genomsyrar allt vi gör i våra helt nybyggda lokaler utanför Nora. Klientens tid hos oss ska vara meningsfull och tillvaron trygg. Det är vårt fokus.

Kontakt

Har du frågor om placering hos Sobera, kontakta placeringsansvarig Kristin Bakkom. Telefon: 076-797 59 42 E-post: kristin.bakkom@stockrosen.com

Välkomna till Sobera, en del av Stockrosenkoncernen.