Nytt namn, grafisk profil och omarbetad logotyp

6 November 2019

När Älvstorps nya grafiska profil togs fram för drygt ett år sedan baserades logotypen på begynnelsebokstaven O – som i omsorg, omtanke och omvårdnad. Av O:et bildades ett nystan där det i det nedre hörnet sticker ut en tråd. Denna symboliserade en väg ut, en väg framåt mot ett rakare och hälsosammare liv. 

Nu när vi blir en koncern under namnet Stockrosen har blomman med samma namn applicerats i olika färgskiftningar. Det hela resulterade i det vackra blomnystan som från och med nu symboliserar vår koncern. Till detta hör en ny grafisk profil som följs av samtliga verksamheter samt individuella logotyper för våra olika boenden.

– Att konvertera logotypen från varumärket Älvstorp till Stockrosen visade sig vara ett oväntat lyckat drag rent formmässigt. Förutom symboliken som logotypen redan hade inbyggd och bar med sig från Älvstorp, så såg figuren faktiskt ut som en stockros. Detta gjorde att logotypen plötsligt fick en ännu vidare innebörd, berättar Catarina Malm från Panang Kommunikation, som ansvarat för den grafiska profilen.