Nyhet - Stockrosen stödboende

8 April 2022

Vi har startat vårt stödboende i Nora, i anslutning till Älvstorps Vårdhem. Det är 12 fullutrustade och välanpassade radhus, med komplett brandskydd och WiFi. Vi välkomnar män och kvinnor med en bakgrund av missbruk, lättare psykisk ohälsa och/eller andra sociala problem och svårigheter att klara eget boende. Hos oss finns möjligheten att under trygga förhållanden öva på färdigheter för ett självständigt liv. Vi skräddarsyr vistelsen utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Placering kan ske såväl efter avslutad HVB-vård eller genom en direktplacering.

Besök gärna vår hemsida för utförligare information.